Info om foreningen » Bestyrelsen » Beretning

Roskilde Svømmeklub
Beretning for 2020/2021                   Generalforsamling, mandag d. 19. April 2021

 

 
Beretning 2020

2020 blev desværre ikke som nogen havde forventet. I det tidlige forår - samme uge som vores generalforsamling - mødte skæbnen os. Danmark skulle lukkes ned, og Corona pandemien blev som et lyn fra en klar himmel årets altoverskyggende udfordring. Og selv nu – et godt stykke inde i 2021 – er vi fortsat ramt.

For at håndtere Corona udfordringen, mest hensigtsmæssigt blev et ”Corona-hold” nedsat til at følge med i alt fra op og nedlukning, retningslinjer, restriktioner samt udarbejde løsningsforslag – ja håndtere Corona udfordringen.
Og udfordringer var der nok af! Ensretningen på kanterne, afspritning af omklædningsrum, rengøring af materialer, forsamlingsforbud og afstandskrav, gjorde hverdagen svær på kanten.

Men vores instruktører og hjælpere tog udfordringen op og leverede svømmeundervisning på bedste mulige måde under de givne forhold. Et stort tak skal lyde til dem alle.
Yderligere restriktioner i omklædningsrum og med hensyn til forældre, synliggjorde behovet for et ”Corona Guide Team”, til håndtering af flowet af svømmere ind og ud af svømmehallen.

Både instruktører, bestyrelsesmedlemmer og vores forretningsfører har i denne sammenhæng stået, trofast uden foran svømmehallerne – i både regn og blæst – for at sikre at alle restriktioner blev overholdt på en ordentlig måde. Indsatsen sikrede at Roskilde Svømmeklub kunne opretholde en hverdag med svømning trods alle udfordringerne. Der skal lyde et kæmpe tak til alle.

Roskilde Svømmeklub har, som mange andre foreninger, været ramt af corona også på medlemssiden. Der har været en generel nedgang i medlemstallet, som er en direkte konsekvens af Corona pandemien.

Det er især de yngste medlemmer, hvor restriktioner har givet store praktiske udfordringer til en god svømmehalsoplevelse, som har meldt sig ud. Men der er ligeledes været nedgang i voksenhold og generelt på tværs af holdene.
Vi i bestyrelsen ser lyst på den kommende sæson, og håber der komme tilbage for fuld damp også i forhold til medlemstal, men der forventes et lidt mindre medlemsantal grundet usikkerheden ved Corona.

Selvom Corona får skyld for meget, så er det ikke så skidt at det ikke har været godt for noget. Det har bidraget meget positivt på samarbejdssiden. Bestyrelsen og Corona holdet, har været i tæt og kontinuerlig kontakt med DGI, Dansk Svømmeunion, DIF, Roskilde kommune, Roskilde Badene samt Roskildes andre svømmeklubber. I det tværsektorielle arbejde har vi drøftet mulige løsninger, opsamlet og videreformidlet de løbende udmeldinger fra de nationale myndigheder til vores ansatte og svømmere. Dette tværsektorielle samarbejde er blevet styrket, og vi håber samarbejdet vil fortsætte - også efter pandemien.

Da pandemien meldte sin ankomst, og deraf følgende nedlukning af vores svømmeaktiviteter blev vores vilkår ændret markant. Men selvom klorvandet stod stille, så gjorde bestyrelsen det ikke. Den har anvendt ”Corona -tiden” på at udvikle og styrke vores interne trivsel og haft øget fokus på fastholdelses af medarbejdere.
Blandt andet har flere påskehare været forbi vores ansatte med påskeæg hele to gange, og julemanden kom med julegaver i december.

På trods af at vores ansattes omstillingsevne er blevet sat på prøve i år, har de ansatte trods alt vist tålmodighed og hjælpsomhed og vi glæder os meget til, forhåbentlig snart at kunne se dem igen.
Som et led i øget fokus på medarbejderfastholdelse, er der nedsat et ansættelsesudvalg bestående af 3 medlemmer af bestyrelsen samt forretningsføreren. Opgaven lyder at tage hånd om fastholdelse af medarbejdere, men også udvikling, uddannelse og trivsel er på dagsorden. Vi ser frem til at afprøve nye tiltag i den kommende sæson.
Corona medførte udfordringer i det daglige bestyrelsesarbejde, hvor fysiske møder ikke længere var en mulighed. Igen blev det omsat til nytænkning og nye løsninger, hvor vi stiftede bekendtskab med det virtuelle univers.

Bestyrelsesmøderne udgør fundamentet i foreningen og det var vigtigt at vi kunne fortsætte vores arbejde på en fornuftig måde. Derfor har bestyrelsen i det forgangene år afholdt 9 møder, primært virtuelt, ansættelsesudvalget har afholdt 3 virtuelle møder og derudover har flere deltaget i webinarer af forskellige karakter.
Det virtuelle univers er kommet for at blive, og er blevet en naturlig del af vores måde at mødes og kommunikere på. Derfor ser vi ind i at møder fremadrettet kan foregå virtuelt og fysisk. 

Sidst en stor tak til hele bestyrelsen for, at gribe en anderledes sæson an, med højt humør, gå på mod og løsningsorienteret.
Nu går vi en lysere tid i møde og vi glæder os meget til at komme tilbage i arbejdstøjet på bassinkanten.


På bestyrelsens vegne

Mette Hansen
Næstformand

Roskilde Svømmeklub | rsk1974@hotmail.dk