Info om foreningen » Dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

I nedenståen fil vil i kunne læse om vores p
rivatlivspolitik for idrætsforeninger (Dataansvar) i en PDF-fil.

VIL BLIVE UPLOADED SENERE wink

 

Roskilde Svømmeklub | rsk1974@hotmail.dk