Info om foreningen
 Roskilde Svømmeklub: Svømning med leg ………Livredning for livet 
 • Svømmehold i Maglegårdsbadet: 19 hold for børn og unge

 • Svømmehold i Sct. Jørgens Badet: 19 hold – heraf 2 for voksne motionssvømmere

 • Antal medlemmer: ca. 750 (heraf ca. 70 over 25 år)

 • Godkendt forening med bestyrelse og forretningsfører 

 • 18 instruktører m. bassinlivredderprøve 

 • 3 livredderdommere 

 • 12 hjælpeinstruktører 

 • Mødelokaler: bookes på Kildegården via Interbook 

 • Svømmesæson: 1.9. – 30.4. 

 • Medlemskontingent betales online ved indmeldelse på hold 

 • Tilskud fra Roskilde Kommune:
  Aktivitetstilskud
  Tilskud til træner- og lederudvikling 

 • Bevillinger fra TrygFonden til bl.a. 3 hjertestartertrænere i 2012 

 • Mærkestævner 2 x årligt med adgang for alle svømmere

Roskilde Svømmeklub | rsk1974@hotmail.dk