FAQ » Ordensregler
ROSKILDE KOMMUNE        KULTURFORVALTNINGEN                                                       
Fritids- og Idrætsafdelingen          
 

Dato: 21. marts 2007 / opdateret maj 2012
J.nr.:
Sagsid:
Sagsbeh.: Anette Larsen
Direkte tlf.: 46 31 62 70
E-mail: anettela@roskildekom.dk
 

ORDENSREGLER

for klubber, foreninger m.fl. ved benyttelse af kommunens svømmebade
  

ADGANG TIL SVØMMEBADET

  Klubber, foreninger og andre grupper:
 
Klubber, institutioner m.v. skal selv foranstalte, at der er en kvalificeret livredder tilstede. Livredderen skal have bestået D.S.L.F.’s bassinlivredderprøve suppleret med de til enhver tid gældende alarmeringsregler for det pågældende anlæg. Prøven må ikke være mere end 1 år gammel. Der forelægges halinspektøren en kopi af trænerens livredderbevis ved sæsonstart samt ved trænerskift. Ved enkeltarrangementer skal livredderbeviset forevises halinspektør eller dennes stedfortræder på anmodning.
 
Svømmelæreren/livredderen må aldrig deltage i ”vandet”, men skal opholde sig på bassinkanten.
 
Der må maksimalt være 35 personer i bassinet pr. livredder,
dog max. 70 personer med to livreddere i Maglegårdsbadet,
50 personer i Sct. Jørgensbadet
og 75 personer i Roskildebadet ad gangen. 
 

 

I OMKLÆDNINGSRUMMET

1.
 

Deltagerne skal anbringe tøjet på bænke/knager og stille fodtøjet under bænken. Barfodsarealet må ikke betrædes med udendørs fodtøj. 

 
2.
Afvaskning skal forgå efter miljøstyrelsens retningslinier, dvs. uden badetøj. Håret skal skylles grundigt. Efter badning foretages afskylning og deltagerne skal tørre sig i bruserummet inden de går ind i omklædningsrummet.

 
3.
Al fotografering er forbudt i bade-  og omklædningsrum og i svømmehal.
 
4.
Det er forbudt at bære smykker, ure eller lign, der udgør en sikkerhedsrisiko

under aktiviteternes gennemførelse.
 
5.
Børn, til og med 7 år kan benytte både dame- og herreomklædning
 

I SVØMMEHALLEN

1. Ingen må opholde sig ved bassinet uden opsyn.
 
2. Børnene må ikke løbe på land
 
Må i
kke skubbe hinanden
 
Må ikke dykke hinanden
 
Må ikke sidde/stå op på hinandens skuldre.
 
3. På ”det dybe” må kun opholde sig deltagere, der minimum kan ”træde vande” og svømme tværs over bassinet.
 
4. Svømmefødder.
For at undgå skader kan det anbefales, at læreren/livredderen henter svømmefødderne i redskabsrummet og deltagerne tager fødderne på (og senere af) siddende på kanten.
 
Det er forbudt:
  • at gå med svømmefødder
  • at springe på hovedet med svømmefødder, såvel fra kant som vipper.
5. Legeredskaber (især store plader).
 
Det er forbudt:
  • at springe ud på pladen fra kanten
  • at stå op på pladen samt
  • at komme kanten nærmere end ca. 2 m.
6. Det lånte undervisningsmateriale skal behandles forsvarligt og efter brug lægges ordentligt på plads. Det er trænerens ansvar, at materialerummet er ryddeligt.
 
Det er klubber og foreningers ansvar at indkøbe speciel udstyr.
 
 Klubber og Foreninger kan anvende svømmehallens udstyr, der benyttes af skoler/SFOér og offentlige brugere.
 
7. Såfremt specielle rekvisitter ønskes anvendt i undervisningen, skal badepersonalet først underrettes.
 
8. Sauna kan benyttes efter aftale med badepersonalet.
 
9. Udspring fra vipper:
Udspring fra vippen skal fortages ligeud fra vippen. Der må kun være en person der opholder sig på vippen ad gangen. Banetov skal fjernes ved udspring fra vippen.

Udspring

Udspring ”på hovedet” må ikke foretages på vanddybder, der er mindre end 2 m.
I Sct. Jørgens Badet er det således forbudt at ”springe på hovedet.”
 
 

 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1. Personer med fodvorter eller fodsvamp må kun benytte badeanlægget, såfremt de er under lægebehandling for den pågældende lidelse. Personer, der lider af sygdomme (diarrésygdomme, forkølelse, ondt i halsen, ørebetændelse og betændelse i huden) må ikke anvende badeanlægget. Personer med smitsom gulsot (hepatitis) skal være erklæret raske af den behandlende lære, før badningen kan tillades.
 
2. Overtrædelse af ordensreglerne eller badepersonalets anvisninger kan medføre udvisning.
 
3. Klageinstans er Kulturudvalget.
 
 
 
Roskilde Svømmeklub | rsk1974@hotmail.dk