Info om foreningen » Generalforsamling » Referat 2016
 
Generalforsamling i Roskilde Svømmeklub
Tirsdag d. 7. marts 2016, kl. 18.30, Maglegårdsbadet, mødelokalet
 
Referat
Til stede:
Anne-Lise Pedersen, Mette Hansen, Annette Østergaard, Camilla Aaen, Agniesza Henningsen, Marius Næraa-Nicolajsen, Theis Utoft Madsen, Asbjørn Utoft Madsen, Frederik Johansen, Annette Rossing, Margit Grønnegaard.
 
Næstformand Annette Rossing byder velkommen
 
1. Dirigent: Mette Hansen Referent: Margit Grønnegaard

 
Dirigenten informerede om generalforsamlingenog dens formål og konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig iht. foreningens vedtægter. 
 
2. Aflæggelse af beretning v/ Annette Rossing, fungerende formand. 
Formanden aflagde beretning for året 2015. Beretningen blev taget til efterretning. 

3. Forelæggelse og gennemgang af det reviderede regnskab for 2015 v/Anne-Lise Pedersen, Kasserer. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen har foreslået forhøjelser af kontingent for den kommende sæson:
Medlemmer fra Roskilde Kommune:
Børn og unge under 25 år, ”Voksen+barn” pr. person…………fra kr. 400,00 til kr. 450,00
Voksne fra 25 år………………………………………………………………….fra kr. 800,00 til kr. 900,00
Medlemmer fra andre kommuner – uanset alder……………….fra kr. 800,00 til kr. 900,00
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
5. Forelæggelse og gennemgang af budget for 2016 v/ Anne-Lise Pedersen, Kasserer.
Kasseren fortalte, at der mangler en stor del af tilskuddet fra kommunen, omkring 120.000 kr. Det skyldes en forbytning at tallene for medlemmer under og over 25 år. Det vides endnu ikke, hvornår vi får resten af tilskuddet, men det kommer på et tidspunkt.
 
6. Behandling af indkomne forslag. Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag. 

7. Valg af kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer:
Kasserer Anne-Lise Pedersen genvalgt (2 år)
Bestyrelsesmedlem Annette Rossing genvalgt (2 år)
Bestyrelsesmedlem Theis Madsen genvalgt (2 år)
Bestyrelsesmedlem Asbjørn valgt (2 år)
Suppleant Mette Hansen valgt
Suppleant Frederik Johansen valgt
Revisor Hans Jørgen Steffensen genvalgt
Revisor Annette Hjorth genvalgt
 
8.Eventuelt
Konstituerende bestyrelsesmøde er aftalt til 12/3-2016 kl. 11.30.
Annete Rossing takkede Agniesza Henningsen for en god indsats som bestyrelsesmedlem og overrakte klubbens gave.
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Roskilde Svømmeklub | rsk1974@hotmail.dk