Info om foreningen » Generalforsamling » Referat 2021
 
Roskilde Svømmeklub
 
Referat af ordinær generalforsamling
 
Mandag d. 19. april 2021 kl. 18.30
Til stede var:   Annette Rossing, Annette Østergaard, Anne-Lise Pedersen, Mette Hansen, Josefine Nygaard, Asbjørn Utoft Madsen.
 
Dagsorden iflg. klubbens vedtægter:
 
 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  Dirigent: Annette Ø
  Referent: Asbjørn Utoft Madsen
  Stemmetæller: Annette Ø
   
 2. Aflæggelse af beretning / v. formanden
  Aflæggelse af beretning af næstformand, grundet corona relateret fravær ved formanden.
   
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab /v. kassereren
  Regnskab for 2020 er vedtaget.
   
 4. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår at lade medlemskontingentet forblive:
  Medlemmer fra Roskilde Kommune:
  Børn og unge under 25, ”Voksen+barn” pr person…………….kr. 500,00
  Voksne fra 25 år………………………………………………………………….kr.1000,00
  Medlemmer fra andre kommuner – uanset alder……………..kr.1000,00
 5. Fastsættelse af kontingent er vedtaget
   
 6. Forelæggelse af budget /v. kasseren
  Budget for 2021 er vedtaget.
  Bemærkninger til ovenstående er at corona poster ikke er medtaget i 2021 budgettet, samt at der er kommet nye feriekonto gebyrer til.
   
 7. Behandling af indkomne forslag
  1. Vedhæftet som bilag 1
   Forslag til tilføjelse af vedtægt om Digital Generalforsamling er vedtaget.
    
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
  På valg er:
Formand Camilla Louise Aaen Villig til genvalg
Revisor Hans Jørgen Steffensen Villig til genvalg
Revisor Annette Hjort Villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem toårig periode Helena Nygaard Jensen Villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem toårig periode Mette Skjoldager-Hansen Villig til genvalg
1.suppleant etårig periode Magnus Andersen Lundgren Villig til genvalg
2.suppleant etårig periode Josefine Rossing Villig til genvalg
 
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer på valg er genvalgt.
 
 1. Evt.
  1. Konstituerende bestyrelsesmøde blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor Mette Hansen blev genvalgt som Næstformand.
  2. Bestyrelsesmøde d. 10/05-2021 er aftalt til planlæggende af 2021 mødeplan.
  3. Det er besluttet at Annette Ø skriver ud til alle medlemmer, at der ikke genåbnes for sæsonen, da det praktisk ikke giver mening med den korte tid der er tilbage, samt mangel på retningslinjer fra regeringen.
 
 
 
 
Bilag 1: Forslag til formulering af vedtægtsbestemmelse:
 
Ӥ Digital generalforsamling.
 
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
 
Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
 
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.
 
Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
 
Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
 
Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.”
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Roskilde Svømmeklub | rsk1974@hotmail.dk