Info om foreningen » Generalforsamling » Referat 2022
 
Roskilde Svømmeklub
 
Referat af ordinær generalforsamling
 
Mandag d. 7 Marts 2022 kl. 18.00

Dagsorden iflg. klubbens vedtægter:
                                                          
  1. Valg af dirigent og stemmetællere: Annette Østergaard er valgt.
  2. Aflæggelse af beretning. Vores forman Camilla fremlagde en smuk beretning af det forgangne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Det reviderede regnskab er godkendt
  4. Forelæggelse af budget. Budgettet er godkendt
  5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at lade medlemskontingentet forblive: Medlemmer fra Roskilde Kommune: Børn og unge under 25, ”Voksen+barn” pr person………kr. 500,00, Voksne fra 25 år....kr.1000,00, Medlemmer fra andre kommuner - uanset alder ………kr. 1000,00.  Dette er vedtaget.
  6. Behandling af forslag. Der er ingen nye forslag.
  7. Valg af:Kassér, Revisorer og bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg og er blevet genvalgt.Josefine Rossing er ikke villig til genvalg, Christoffer Sabinsky (Bobber) er valgt ind som ny suppleant.Magnus Lundgren er ikke villig til genvalg, Cecilie Bolinius er valgt ind som ny suppleant.Vi siger farvel for nu til Josefine og Magnus, og siger velkommen til Cecilie og Christoffer.
  8. Eventuelt: Konstituerende bestyrelsesmøde:Vi har aftalt konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 14/03/2022 - online kl 19. Josefine N sender et zoom link ud. Mærkestævne:Annette Ø Skriver ud til vores medlemmer. De må svømme fra 13 til 17.
Roskilde Svømmeklub | rsk1974@hotmail.dk